Russisches Märchen

Aus Deutsch-Online-Wiki
Version vom 11. Januar 2017, 20:07 Uhr von Misiek (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier ist das Original auf Polnisch

Julian Tuwim Rzepka

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, Chodził te rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może! Zawołał dziadek na pomoc babcię: „Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!” I biedny dziadek z babcią niebogą Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Przyleciał wnuczek, babci się złapał, Poci się, stęka, aż się zasapał! Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, Zaszczekał Mruczek: „Pomóż nam, Kiciu!” Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Więc woła Kicia kurkę z podwórka, Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Szła sobie gąska ścieżynką wąską, Krzyknęła kurka: „Chodź no tu gąsko!” Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Leciał wysoko bocian-długonos, „Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!” Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Skakała drogą zielona żabka, Złapała boćka – rzadka to gratka! Żabka za boćka, Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, A na przyczepkę Kawka za żabkę Bo na tę rzepkę Też miała chrapkę.

Tak się zawzięli, Tak się nadęli, Ze nagle rzepkę Trrrach!! – wyciągnęli! Aż wstyd powiedzieć, Co było dalej! Wszyscy na siebie Poupadali: Rzepka na dziadka, Dziadek na babcię, Babcia na wnuczka, Wnuczek na Mruczka, Mruczek na Kicię, Kicia na kurkę, Kurka na gąskę, Gąska na boćka, Bociek na żabkę, Żabka na kawkę I na ostatku Kawka na trawkę.

1938

Es wurde ins Russisch, Tschechisch, Serbisch, Deutsch übersetzt.

RUSSISCHES VOLKSMÄRCHEN


</colorize></center>

Hallo! Ich möchte ein russisches Volksmärchen erzählen...

Seite verfasst von IrinaZ

Russisch kann man dieses Märchen hier schauen:

Und deutsch kann mann dieses Märchen hier lesen:

------------------------------------------------

DIE RÜBE

------------------------------------------------

Großvater hatte eine Rübe in den Boden gesteckt und sagte zu ihr:
„Wachse, meine Rübe, wachse, werde süß,
wachse, meine Rübe, wachse, werde fest!“
Und die Rübe wuchs und wuchs.
Sie wurde süß, fest und groß – riesig groß.

Da ging der Großvater, um die Rübe herauszuziehen.
Er zog und zog – aber sie ging nicht heraus.

Da rief der Großvater die Großmutter.
Die Oma hielt den Opa,
Der Opa hielt die Rübe
und sie zogen und zogen – aber sie ging nicht heraus.

Da rief die Großmutter ihre Enkelin.
Das Mädchen hielt die Oma,
Die Oma hielt den Opa,
Der Opa hielt die Rübe
und sie zogen und zogen – aber sie ging nicht heraus.

Da rief die Enkelin ihr Hündchen.
Das Hündchen hielt das Mädchen,
Das Mädchen hielt die Oma,
Die Oma hielt den Opa,
Der Opa hielt die Rübe
und sie zogen und zogen – aber sie ging nicht heraus.

Da rief das Hündchen das Kätzchen.
Das Kätzchen hielt das Hündchen,
Das Hündchen hielt das Mädchen,
Das Mädchen hielt die Oma,
Die Oma hielt den Opa,
Der Opa hielt die Rübe
und sie zogen und zogen – aber sie ging immer noch nicht heraus.

Da rief das Kätzchen das Mäuschen.
Das Mäuschen hielt das Kätzchen,
Das Kätzchen hielt das Hündchen,
Das Hündchen hielt das Mädchen,
Das Mädchen hielt die Oma,
Die Oma hielt den Opa,
Der Opa hielt die Rübe
Und sie zogen und zogen – und zogen die Rübe heraus.


Maus Ruebe.jpg

Quelle: "Märchen - Sammlung.de" - Russisches Volksmärchen, übersetzt ins Deutsche

Aufgaben

Aufgaben